جواب داد
1
0
بهترین جواب
1
0

کلمه Positive به معنی بودن هست و Negative  به معنی نبودن، یعنی در بارداری مثلا جواب اگر Positive گزارش شود یعنی باردار است و اگر Negative یعنی باردار نیست یا در آزمایش اعتیاد Positive یعنی معتاد هست یا مصرف دارو باعث مثبت شدن تست شده و Negative یعنی معتاد نیست.

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .