جواب داد
1
0
بهترین جواب
1
0

آزمایش تشخیص انگل چیه :

انگل ها دو دسته مهم دارند:

۱> انگل های روده ای مثل انگل کرمک یا آسکاریس

۲> انگل های بافتی مثل انگل مالاریا 

آزمایش تشخیص انگل های روده ای اسمش چیه:

آزمایش مدفوع یا Stool exam یا SE

معمولا این آزمایش تو بچه ها خیلی ارزش دارد. و توصیه ما هم نمونه سه نوبته است.

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .