جواب داد
1
0
بهترین جواب
1
0

چهار آزمایش جهت تشخیص عمومیت دارد:

 ۱) آزمایش PPD : منفی این آزمایش ارزشمند است ولی مثبت آن نیاز به آزمایش تاییدیه دارد

۲) آزمایش BK : نمونه خلط در سه نوبت که این آزمایش ساده، غیر تهاجمی، قابل اعتماد، ارزان و در دسترس است. تمامی مراکز بهداشتی کشور این آزمایش را رایگان انجام می دهند.

۳) آزمایش کشت : جهت تعیین مقاومت دارویی پس از مثبت شدت تست BK انجام می شود. جواب این آزمایش طولانیست و ممکن است تا دو ماه طول بکشد

۴) تست PCR : تست دقیق و سریع اما گران

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .