جواب داد
1
0
بهترین جواب
1
0

آزمایش تروپونین Troponin اهمیت این تست اختصاصی بودن اون هست یعنی وقتی این تست بالا باشد احتمال سکته قلبی بالاست البته این یک تست اورژانس است و در چکاپ نوشته نمی شود و تنها در بیمارانی با علائم قلبی و عروقی اورژانسی چک می شود

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .